Projekty EU

W ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora ryboówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 4.1.:
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, osi priorytetowej: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa –

zrealizowano następujące operacje :

Rok 2013

Rozbudowa gospodarstwa agroturystycznego „Łosiowisko” w Starej Brdzie.

W ramach realizacji projektu:

  • wybudowano i wykończono budynek wędzarni i suszarni.
  • dokonano remontu budynku gospodarczego – w celu zmiany sposobu użytkowania z przebudową na funkcję rekreacyjną.
  • wyremontowano ogrodzenie całej nieruchomości.
  • zakupiono sprzęt i wyposażenie: 2 rowery wodne do wykorzystania na Jez. Zielone, 4 rowery górskie, doposażono kuchnie, pralnię oraz zakupiono rzutnik multimedialny z głośnikami.

Rok 2014

Doposażenie gospodarstwa agroturystycznego „Łosiowisko” w Starej Brdzie w środek transportu i łódź wędkarską.

W ramach realizacji projektu:

  • zakupiono samochód użytkowy Volkswagen AMAROK
  • zakupiono łódź wędkarską z obrotowymi fotelami Silver Fisher 435
  • zakupiono przyczepę podłodziową