Zabytkowe kościoły

neogotycki kościół w Koczale z 1902 r., drewniany kościół w Starznie  z 1617 r., filialny kościół wraz XVII-wieczną dzwonnicą w Pietrzykowie